9 سوال وجود دارد.

تعیین ریسک اعتباری

پروژه دانشجویان علم داده پاییز 97 و تابستان 97 (جهاد دانشگاه شریف)

5 ماه قبل
31 پاسخ

تشخیص بیمه گزار وفادار

پروژه دانشجویان ارشد نرم افزار (دانشگاه آل طه) - پایتون پیشرفته (دانشگاه الزهرا) - علم داده پاییز 97 (جهاد دانشگاهی شریف)

6 ماه قبل
27 پاسخ

دسته بندی اخبار

دسته بندی اخبار در چهار گروه خبری

1 سال قبل
6 پاسخ

پیامک های کلافه کننده

تشخیص هرزپیامک ها

1 سال قبل
4 پاسخ

سرطان سینه

تشخیص سرطان سینه در مراجعان

1 سال قبل
24 پاسخ

قارچ سمی

جداسازی قارچ‌های سمی و غیرسمی

1 سال قبل
18 پاسخ

نمره ریاضی

تخمین نمره ریاضی دانشجویان

1 سال قبل
36 پاسخ

بیماری قلبی

پیش‌بینی بیماری قلبی مراجعه‌کنندگان

1 سال قبل
19 پاسخ

گل‌های وحشی

دسته‌بندی سه نوع گل وحشی

1 سال قبل
42 پاسخ