دسته بندی اخبار

دسته بندی اخبار در چهار گروه خبری

توضیحات

یکی از مشکلات دنیای الکترونیک وجود ویروس‌های مختلف است. در روزهای اخیر یک ویروس پیشرفته به کامپیوتر شخصی یکی از خبرنگاران سرشناس حمله کرده است. این ویروس تمام فایل‌های خبری موجود در سیستم این خبرنگار را با هم مخلوط کرده و به او هشدار داده است، در صورتی که بتواند دسته‌بندی تمام اخبار را درست مثل قبل انجام دهد، این ویروس از روی سیستم او پاک خواهد شد، در غیر این صورت تمامی اخبار روی کامپیوترش را از دست خواهد داد.

این خبرنگار بدشانس می‌داند تنها کسانی که می‌توانند در این زمینه به او کمک کنند داده‌کاوها هستند، بنابراین از ما درخواست کرد تا بدون فاش شدن نام او، در دسته‌بندی اخبارش به او کمک کنیم.