ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس

طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی

توضیحات

عنوان مسابقه هوش مصنوعی سال 1398 "ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس" است.

برای شرکت در مسابقه ثبت نام در سایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (NBML.IR/aimin2019) ضروری است.

پس از ثبت نام در مسابقه با نیزعضویت در گروه تلگرامی چالش، می توانید از اخبار جدید چالش و اطلاعات تکمیلی اطلاع حاصل فرمایید.