گل‌های وحشی

دسته‌بندی سه نوع گل وحشی

توضیحات

تشخیص انواع گیاهان کار بسیار دشواری است. در بعضی مواقع حتی حرفه‌ای‌ترین گیاه‌شناسان نیز قادر به تشخیص انواع مختلف آنها نیستند. حالا نوبت داده‌کاوهاست که قدرت خود را در این زمینه به نمایش بگذارند. برای این کار باید سه نوع مختلف گیاهان را با توجه به طول و عرض گلبرگ و کاسبرگ آنها از یکدیگر تشخیص دهید.