قوانین و مقررات

تنها اعضای دیتاکوییز اجازه استفاده از مجموعه داده‌های موجود در این سایت و شرکت در مسابقات را دارند.

علاقه‌مندان به شرکت در مسابقات، باید قبل از شروع مسابقه در آن ثبت نام کرده باشند.

در هر مسابقه خروجی‌ها باید در زمان مشخص شده به دیتاکوییز ارسال شود، در غیر این صورت هیچ امتیازی برای آنها در نظر گرفته نخواهد شد.

حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی کاربران جزو وظایف و تعهدات اولیه و اساسی دیتاکوییز است.