تشخیص بیمه گزار وفادار

پروژه دانشجویان ارشد نرم افزار (دانشگاه آل طه) - پایتون پیشرفته (دانشگاه الزهرا) - علم داده پاییز 97 (جهاد دانشگاهی شریف)

توضیحات

یکی از مهمترین و پر بازده ترین صنایع در کشورهای در حال توسعه، صنعت بیمه است و یکی از مهمترین مسائل برای هر کسب و کار تنظیم نیروی انسانی مشغول به کار، با میزان تقاضای بازار است.  به همین دلیل یکی از بزرگترین شرکت های بیمه کشور از ما کمک خواسته است تا  پیش بینی کنیم آیا هر بیمه گزار در سال آینده بیمه خود را تمدید می کند یا خیر. به این ترتیب این شرکت می تواند تخمین مناسبی از نیروی کار مورد نیاز برای سال آینده داشته باشد.