ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس

طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی

توضیحات مسابقه

برای شرکت در مسابقه ثبت نام در سایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (NBML.IR/aimin2019) ضروری است.

جهت ثبت نام اولیه در مسابقه ابتدا به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://nbml.ir/FA/AIMIN2019-tournaments/350684

تیمهای ثبت نام کننده برای دسترسی به نمونه های مسابقه به سایت میزبان مسابقه یعنی dataqueez.ir معرفی می شوند. در سایت جدید هم به ثبت نام نیاز هست تا مشخصات تیمها با جدول اعلامی سایت آزمایشگاه مطابقت داده شود.

جدول زمانی اجرای مسابقه

این مسابقه از 3 مرحله تشکیل شده است:

1- دسترسی به نمونه های آموزش همراه با برچسبهای بالینی این مرحله تا پایان مهر ماه ادامه خواهد یافت. این مرحله از 15 شهریور تا 30 مهر ماه ادامه خواهد یافت.

2- دسترسی به نمونه های تست بدون برچسب بالینی که به مدت 12 روز از 1 تا 12 آبان ماه ادامه خواهد یافت.

3- مرحله حضوری در روز 13 آبان ماه در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بلوار کشاورز نبش خیابان قدس برگزار خواهد شد.

در این مسابقه تعداد 300 نمونه در مرحله آموزش در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می شود.

برای هر یک نمونه 3 ویژگی امتیازبندی شده است که هر کدام یکی از بیومارکرهای تصویری دمانس هستند و بالاتر توضیح داده شدند. این امتیازبندی توسط سه رادیولوژیست انجام شده است و جدول نهایی حاصل توافق بین آنهاست. به هنگام دانلود تصاویر، جدول این برچسبها هم در اختیار تیمها قرار می گیرد.

در مرحله تست، 90 نمونه دیگر در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. در این مرحله شرکت کنندگان می توانند نتایج حاصل از اجرای مدل هوش مصنوعی خود را به سامانه dataqeez.ir ارسال نمایند و از میزان صحت آن اطلاع حاصل کنند و در جدول رده بندی جایگاه خود را مشاهده کنند. تیمها قادر خواهند بود تا پایان دوره تست، مدل خود را اصلاح و بهینه سازی کنند و نتایج جدید را به سامانه ارسال کنند و جایگاه جدیدی برای خود کسب کنند.

در روز 10 آبان ماه این مرحله به پایان خواهد رسید و تیمهای برتر برای مسابقه حضوری در تاریخ برگزاری کنفرانس هوش مصنوعی دعوت خواهند شد. در این مرحله 60 نمونه جدید برای ارزیابی الگوریتم در اختیار تیمها قرار داده خواهد شد. آمادگیهای لازم برای جلسه حضوری مسابقه به تیمهای برتر اعلام خواهد شد.