ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس

طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی

رتبه بندی
# نام و نام خانوادگی تاریخ ارسال پاسخ امتیاز
1 مهدی یوسف زاده ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۱ ۰.۶۶۶۹۶۶۴۲۵۶۵۷۵۷
2 فاطمه بشیرگنبدی ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۹ ۰.۴۸۸۱۶۸۶۹۴۵۶۷۱۱
3 صدرا ولیئی ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۴ ۰.۴۶۳۸۳۰۴۹۷۵۹۳۹۵
4 احسان کریمی ۰۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۱ ۰.۴۴۳۵۳۷۵۱۹۹۸۷۷۵
5 سید علیرضا فاطمی جهرمی ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۸ ۰.۴۳۱۶۳۷۶۳۴۷۶۱۵۱
6 سعید محققی ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۶ ۰.۳۵۰۶۶۰۴۲۰۱۷۹۰۷
7 فاطمه آبادیان ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۳ ۰.۲۳۵۲۹۱۷۵۸۶۹۰۹۳
8 مجید مقدری ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۰.۲۱۶۸۳۲۳۱۸۶۷۰۹۷